Angst

Angst

ANGST Også kjent som stress, overtenking, bekymring, agitasjon, manglende evne til å slappe av, tvangstanker. Alle mennesker har angst noen ganger, men vi kan også si at noen er mer enn andre. Generelt gjør folk som lider av angst det fordi det gjør det umulig for dem...