Curriculum vitae

Psykolog Valeria Piquero Casals de Willassen

UNIVERSITETSGRADER

– Grad i psykologi – Central University of Venezuela (UCV) – klasse mai 1996
– Spesialisering – Master I KLINISK PSYKOLOGI- UCV- juni 2001
– Sertifikat / autorisasjon som psykolog i Norge. HPR-nummer 10020621.

ANDRE UTFØRTE STUDIER

– Central University of Venezuela, Fakultet for humaniora og utdanning, School of Psychology, industriell omtale, 1990-1995. Tittel oppnådd: Lic.in Psychology.
– Central University of Venezuela, Postgraduate Studies Commission, Spesialisering i klinisk psykologi. 1999-2001.
– Personalopplæringskurs og andre studier relatert til industriell psykologi- School of Psychology- Psico- Consult og Telematics International.
– Volunteer Management Course (FIPAN) – November 1996
– Kurs «Forbedring av kvalitet». Den dominikanske republikk, november 1997.
– Treningsevalueringskurs for å bære våpen. College of Psykologer. Edo. Miranda
– Årlig deltakelse i verdenskonferanser om fremskritt i psykologi.
– Seminar «Er det kultur eller natur» i Panama, Kunayala-halvøya, okt. 1998.
– Årlig deltakelse i psykoanalytiske møter, Paseo Las Mercedes, Caracas
– Omfattende gestaltkurs. Venezuelan Institute of Gestalt. 2003-2005.
– Organisasjonsutvikling og lederkurs.
– Service Quality Seminar, Panama, 1998.
– Forskningsstudier ved sykehuset JM de los Ríos, Caracas, psykosomatiske sykdommer.

SPRÅK

spansk, engelsk, norsk, katalansk og italiensk.

ARBEIDSERFARING

VENEZUELAN S OCIETY OF DERMATOLOGY, 1990-1993

MOBILNETT:
Rekruttering og personalutvelgelse. Mai 1995 – august 1995

CARACAS METRO ANONYMT SELSKAP.
Treningsavdeling- Caño Amarillo.
Oppgavestudent: Nevn Publikasjon. februar 1995 – september 1995

AFS INTERKULTURELLE PROGRAMMER VENEZUELA
Psykolog – Nasjonal vertskoordinator. august 1996 – juli 1999.

STUDENTVELFERDSORGANISASJON (OBE-UCV)
Psykolog. Caracas. juli 1999 – juli 2003

JM DE LOS RIOS SYKEHUS.
Psykolog.
Tilby psykologisk omsorg til pasienter av sykehusets immunologi- og allergitjeneste. Barn og foreldre. Psykosomatiske sykdommer, behandling av fysiske sykdommer, seksuelle overgrep, rusmidler, anoreksi, bulimi, trikotillomani, etc.
juli 2000 – april 2003

RAZETTI CLINIC OG SANATRIX CLINIC, Caracas, Venezuela
Psykolog, privat praksis. 1998- 2010.

PRIVAT KONSULTASJON, Oslo, Norge
Psykolog, 2015 –

PUBLIKASJONER OG AVHANDLINGER

«Total Quality in a Venezuelan Service Company», 1995, publikasjonsomtale. (Kandidatoppgave for bachelorgraden)

«Evaluering av depressive og engstelige symptomer hos pasienter med akne og i behandling med isotretinoin», 2001,
National Award in Dermatology, 2002. (Hovedoppgave)

«Om to tilfeller av Trichotillomania: Psychological Aspects», publisering i magasinet dermatologi,
XXXVI årsmøte, 9. november 2000

«Studie av psykologiske aspekter hos pasienter med dermatomyositt ved sykehuset JM de los Ríos». Publisering i et magasin
revmatoide sykdommer.

Hudklinikk-konsulentmedlem- Caracas- Faktisk- http://www.clinicadelapiel.com.ve/quienes.html